Naziv prizvoda: HEMPEL'S THINNER 08451 ( Hempel )

Opis proizvoda
Služi za razrjeđivanje: HEMPADUR SEALERa 05990, LIGHT PRIMERa 45551 i HEMPADURa HB 45200.

Tehnički podaci
Pakiranje: 750ml