Naziv prizvoda: HEMPEL'S THINNER 08511 ( Hempel )

Opis proizvoda
Koristi se kod razrjeđivanja proizvoda OCEAN GLOSS 55500 (40-50%) za brzu hlapivost na 5-20°C.

Tehnički podaci
Pakiranje: 750ml