Naziv prizvoda: HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 ( Hempel )

Opis proizvoda
Pigmentirano ulje za tikovinu sa svojstvom dobrog prodiranja koje tikovoj površini daje zlatno-smeđu boju i ujednačeni izgled. Može se koristiti na palubama od tikovine i ostalim drvenim površinama koje su izložene jakom trošenju i habanju tek nakon što je na njega nanesen Teak Oil.

Tehnički podaci
Pakiranje: 750ml