Naziv prizvoda: HEMPEL'S TEAK OIL 67571 ( Hempel )

Opis proizvoda
Nepigmentirano ulje za tikovinu, formulirano na temelju prirodnog ulja koje naglašava boju i ljepotu tikovine bez zamašćivanja. Prodire duboko u površinu pa tikovina postaje otpornija na morsku vodu i atmosferske utjecaje. Zaštićuje drvo od utjecaja vode i onečišćenja te naglašava njegovu izvornu građu. Koristi se za nanošenje povrh Teak Colour Restorer-a na površinama koje se puno upotrebljavaju. Nije za upotrebu na obojenim ili lakiranim površinama.

Tehnički podaci
Pakiranje: 750ml, 2,5ltr