UVJETI POSLOVANJA
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007, NN-125/07, 70/09, 89/09, 133/09 i 78/12), glava VII. - Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55.

Kupac:
Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje putem telefona, e-maila u trgovini Omnis Color-a ili u internet trgovini www.omniscolor.hr

Prodavatelj:
Prodavatelj je Omnis Color d.o.o.
Sjedište tvrtke: Samoborska cesta 115c Zagreb HR-10090
Prodajno mjesto: Božidara Adžije 31, Zagreb HR-10000

Cijene:
Sve cijene prikazane na web sjedištu omniscolor.hr izražene su u HRK i sadrže PDV 25%.

Fotografije i opisi:
Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici web trgovine omniscolor.hr nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Ugovor / ponuda:
Ugovor odnosno ponuda za traženi artikl sadrži sljedeće podatke:
* imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore,
* proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
* glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
* cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,
* troškovima dostave proizvoda,
* načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
* uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
* jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
* pravu potrošača na raskid ugovora iz članka 45. ovoga Zakona i roku za raskid,
* situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
* troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,
* razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede

Nemogućnost sklapanja ugovora:
Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Servisni uvjeti:
Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na vaš zahtjev podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.
Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru sa prodavateljem.
Zastupnik je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine. Garancija počinje danom kupovine.

Jamstvo:
Jamstvo imaju svi električni uređaji i el. rezervni djelovi ako su ugrađeni u ovlaštenom servisu. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Otkazivanje ugovora:
Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od osam (8) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavjestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju. Artikli koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Proizvodi koji služe za čiščenje i pranje (usisavač , loptica za pranje i sl.) i koji su korišteni ne mogu se vratiti.
Pravo na raskid ugovora kupac ima shodno zakonu o zaštiti potrošača, članak 45; pravo na raskid ugovora sklopljenih na daljinu.
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od sedam radnih dana.
* u slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.
* u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.
Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti iznos uplaćenih sredstva u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora i to glavnicu uvećanu za kamatu po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun na oročene štedne uloge na period od 3 mjeseca. (čl. 48.st.3. Z. o zaštiti potrošača)
Isključenje prava na raskid ugovora:
Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 48. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: * o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
* o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, * o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
* o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
* o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina,
* o igrama na sreću.

Rok isporuke:
Internet trgovina omniscolorg.hr započinje proces organiziranja dostave proizvoda nakon što kupac u potpunosti dovrši naručivanje i kupnju proizvoda.
Dostavu obavljamo u roku 3 - 7 dana, (ovisno o mjestu dostave) osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera koje je isti vratio web trgovini omniscolorg.hr bez isporuke kupcu i sl.) omniscolorg.hr ne preuzima odgovornost na >>prvi rizik<< i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.
Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja:
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.
Kada kupac izvrši plaćanje karticom putem interneta, njegova kartica se ne tereti do isporuke robe. U slučaju otkazivanja narudžbe u roku od sedam radnih dana nakon isporuke prodavatelj će izvršiti storniranje plaćanja kod kartične kuće koja je izdala karticu. Kartična plaćanja koja nisu naplaćena u roku od 30 dana od kupovine, sustav automatski otkazuje i šalje obavijest kupcu.

Način plaćanja:
Naručene proizvode i usluge Kupac može platiti na jedan od slijedećih načina:
1. pouzećem odnosno gotovinom prilikom preuzimanja
2. uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom
3. virmanskom uplatom
4. kreditnim karticama: American Express, MasterCard, Diners, Visa
5. gotovinom
* * Plaćanje kreditnim karticama vrši se preko sustava naplate zaštićenog Secure Socket Layer (SSL) protokolom. Prije nego što Kupac izvrši uplatu bilo kojim načinom plaćanja, mora se registrirati i popuniti online formular za narudžbu.
* * Nakon ispravno popunjenog formulara Prodavatelj Kupcu dostavlja ponudu na e-mail adresu koju je Kupac definirao prilikom registracije.
* * U slučaju uplate na prodajnom mjestu, naručene artikle nije moguće podići odmah po uplati već za njih vrijede standardni rokovi isporuke.
* * Ponuda koju Kupac namjerava platiti ne smije biti starija od 2 radna dana, jer u tom slučaju Prodavatelj ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost naručenih artikala. Ukoliko je ponuda ipak starija od 2 radna dana, prije uplate molimo kontaktirajte naše djelatnike iz prodaje kako bi provjerili raspoloživost artikala. Svi podaci potrebni za realizaciju ponude (uplatu) nalaze se na ponudi koju Prodavatelj šalje Kupcu.
* * Istaknute cijene su sa uračunatim PDV-om.
* Za sve dodatne informacije o načinima plaćanja, molimo kontaktirajte naše djelatnike iz prodaje.

Sigurnost plaćanja:
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128/256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i servisa, te obratno.

Dostava:
Internet trgovina omniscolor.hr u suradnji sa dostavnim službama vrši dostavu na cijelom području Republike Hrvatske.
*Troškove dostave snosi Kupac osim ako nije drugačije dogovoreno.
*Troškove dostave u jamstvenom roku snosi Prodavatelj.
* Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između Kupca i dostavljača, djelatnici Internet trgovine dostavnim službama dostavljaju i broj telefona Kupca navedenog prilikom registracije.
* Ukoliko Kupac želi dostavu nekom drugom dostavnom službom, dužan je o tome obavijestiti OmnisColor.hr odmah po izvršenoj narudžbi. U tom slučaju Kupac sam kontaktira dostavnu službu i sa njima dogovara detalje dostave. Dostava proizvoda se vrši do ulaza u stambeni objekt Kupca.
* Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. *Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (djelatniku tvrtke koja vrši dostavu).
* Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave. *Ako Kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, Kupac ima pravo o tome obavijestiti Prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
* Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.


Zamjena proizvoda:
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku 15 dana od dana primitka na adresu dostave. Web trgovina omniscolorg.hr obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (daljinski upravljač, ispravljač, upute, baterije, ..). Proizvodi sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Nakon isteka roka od 15 dana, reklamacija i popravak moguć je u ovlaštenom servisu. Popis ovlaštenih servisera sastavni je dio jamstvenih uvjeta koji se dostavljaju kupcu.

Rješavanje sporova:
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Kontakti:
Omnis Color d.o.o.
Božidara Adžije 31, Zagreb HR-10000
Zagreb HR-10250
OIB: 00436277365
MBO:080777156

Tel:+385 1 563 4943
Tel:+385 1 563 4942
Fax: +385 1 653 1095

Zagrebačka banka d.d.
Rč.Br.:2360000-1102260348
IBAN: HR9223600001102260348

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja!