Fasade i fasadni sustavi

  


Fasade su bitan zaštitno dekorativni dio svakog objekta. Zaštita su konstrukcije objekta, kao i kvalitete života koji se odvija u svakom objektu.

Fasade, osim što određuju estetiku okoliša u kojem živimo, usko su vezane i na očuvanje tog istog okoliša, jer kvalitetna fasada povećava učinkovitost energije koju koristimo za grijanje ili hlađenje objekta, a s time utječu i na redukciju CO2 koji se kod proizvodnje energije otpušta u okoliš.

Zato, pristupite svojoj fasadi ozbiljno i oslonite se na našu stručnu pomoć kod Vašeg izbora.ETICS-sustavi-fasadafasada

fasadni-sustavi

toplinski fasadni sustavi

Fasade

Pretraga proizvoda