Mramorna dekorativna žbuka

 

Finalplast je tankoslojna žbuka zaglađene strukture na bazi akrilnih veziva i prirodnih višebojnih mramornih granulata. Upotrebljava se za dekorativnu obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina, najčešće podzida. Izuzetno je vodoodbojna, periva i otporna na UV zrake i atmosferilije.

Finalplast 2,0 mm
(Chromos-Svjetlost)


Tehnički list proizvoda