Premazi za metal otporni na visoke temperature

 

Modificirani silikonski premazi postojani na visoke temperature. Koriste se za zaštitu i dekoraciju predmeta koji su izloženi visokim temperaturama; ispušni lonci i cijevi automobila, razne čelične konstrukcije, cjevovodi, dimnjaci, peći.

Termostal 600 (Chromos-Svjetlost)

termostal Tehnički list proizvoda