Izbor nijanse žbuke

 omnis color izbor nijanse zbuke

  • Kod izbora nijansi obavezno treba obratiti pozornost na parametar koji označava refleksiju nijanse (HBW). Brojčana oznaka refleksije nalazi se uz svaku nijansu i označava u kojem se postotku sunčeva svjetlost reflektira od nijanse. Crna boja ima refleksiju 0 (upija svu svjetlost), bijela boja ima refleksiju 100 (reflektira svu svjetlost), ostale su nijanse raspoređene unutar tih vrijednosti. Za nijanse koje se ugrađuju na ETICS sustave ne preporuča se refleksija ispod 31 (za akrilatne žbuke iznimno 25). Razlog je što npr. nijansa sa brojem 25 odbija samo 25% sunčeve svjetlosti, a apsorbira 75%, što znači da se takva fasada mnogo više zagrijava nego nijansa sa velikom refleksijom.

     

  • Zašto je poštivanje izbora nijanse važno? Npr. pri temperaturi zraka u hladu od +26 ºC, na suncu je crna boja zagrijana na +64 ºC, smeđa na +56 ºC, ljubičasta na +54 ºC itd. Jasno je, naročito pri većim dnevnim temperaturama, da fasada mora izdržati velika i učestala svakodnevna naprezanja iz godine u godinu, koja uzrokuju različito dnevno zagrijavanje i noćno hlađenje fasadnih površina ovisno na pozicije o orijentaciju istih

     

  • Važno! Za nijanse namijenjene fasadama,odnosno površinama izloženim insolaciji, obratiti pažnju da nijanse budu izrađene na bazi anorganskih pigmenata koji su oporniji na UV zračenje od organskih pigmenata.