Impregnacije za drvo

 

Preduvjet kvalitetne zaštite drva je kvalitetna priprema podloge za prihvat premaza koje planiramo ugraditi na drvenu površinu. Impregnacije u pravilu sadrže biocide koji štite drvo od napada nametnika.
Impregnacije nisu završni zaštitni premaz nego su priprema za prihvat projektnog, odnosno planiranog završnog premaza. Izbor impregnacije ovisi o poziciji drvene konstrukcije obzirom na atmosferske utjecaje, kvalitativnom stanju drvene konstrukcije, namjeni te izboru završnog zaštitnog premaza.

Firnis lanenog ulja (Chromos-Svjetlost)

Tehnički list
Lazurit impregnacija (Chromos-Svjetlost)

Tehnički list
Kemocid (Chromos-Svjetlost)

Tehnički list
Drvofront (Chromos-Svjetlost)

Tehnički list
Lazurbase (Chromos-Svjetlost)
Lazurbase
Tehnički list