Silikonske žbuke

 

Final silikonska žbuka je tankoslojna dekorativna žbuka zaribane ili zaglađene strukture. Primjenom Top mix sustava za strojno nijansiranje Chromos-Svjetlost izrađuju se u UV stabilnim nijansama označenim zvjezdicom.. Final silikonska žbuka je izrazito vodoodbojna, paropropusna, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni. Sastavni je dio FINALIT sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) ispitanog prema HRN EN 13499:2004.

Final silikonska zaglađena žbuka
Granulacije: 1, 1,5, 2 i 2,5 mm
(Chromos-Svjetlost)


Tehnički list proizvoda
Final silikonska zaribana žbuka
Granulacije: 2 i 2,5 mm
(Chromos-Svjetlost)


Tehnički list proizvoda

Fasade

Pretraga proizvoda