FASADNI EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS ("STIROPOR")

 

EPS ima izrazito malu toplinsku vodljivost. Stoga su mu toplinsko-izolacijska svojstva izvrsna. Toplinska vodljivost ovisi o temperaturi i gustoći. Porastom gustoće stiropora toplinska vodljivost pada (bolje izolaciono svojstvo).

Kod odabira tipa EPS ploča, bitno je ugraditi ploče koje su namijenjene za fasadne sisteme (ETICS), jer one jedine zadovoljavaju po parametrima mehaničkih i termičkih svojstava, te po parametru difuzije vodene pare, a zatim većom debljinom postići bolja izolacijska svojstva.

Također, bitno je da su fasadne ploče certificirane za ugradnju u ETICS sustavu pri INSTITUT IGH d.d., odnosno, u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine" br. 110/08 i 89/09).

To znači da je INSTITUT IGH d.d.proveo početno ispitivanje tipa odgovarajućih značajki proizvoda, početni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje i da provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje.

Takav certifikat (odnosno Potvrda o sukladnosti) potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na potvrđivanje sukladnosti za ETICS sustav i svojstva opisana u Dodatku ZA norme HRN EN 13163:2008 i dodatnim zahtjevima za povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) prema normi HRN EN 13499:2004, te normi ocjenjivanja sukladnosti toplinsko-izolacijskih građevnih proizvoda za zgrade prema HRN EN 13172:2008 i da proizvod zadovoljava sve propisane zahtjeve.

To ističemo jer se na tržištu često nude jeftini proizvodi sumnjive i nepotvrđene kvalitete, čime se u konačnici radi velika šteta kranjem kupcu na čiji će se objekt takav proizvod ugrađivati.

PARAMETRI EPS FASADNIH PLOČA:

Deklarirana toplinska provodljivost λD:
- EPS F 0,038 W/Mk
- EPS F grafitni 0,032 W/Mk
- EPS F lagani 0,042 W/Mk

Gustoća ρ:
- EPS F 16-18 kg/m3
- EPS F grafitni 18 kg/m3
- EPS F lagani 15 kg/m3

Čvrstoća na savijanje BS:
- EPS F ≥135 kPa
- EPS F grafitni ≥135 kPa

Vlačna čvrstoća TR: EPS F ≥150 kPa
- EPS F grafitni ≥150 kPa
- EPS F lagani i ≥100 kPa

Dugotrajna vodoupojnost pri djelomičnom uranjanju WL(P):
- EPS F ≤0,5 kg/m2
- EPS F ≤0,5 kg/m2

Paropropusnost μ: EPS F 20 - 40
- EPS F grafitni 20 - 40
- EPS F lagani 20 – 40

KEMIJSKA POSTOJANOST EPS-A

Postojan:
Voda, morska voda
Uobičajeni građ. materijali kao vapno, cement, gips
Razrijeđene kiseline, alkali
Bitumen
Ljepila i boje na bazi vode
Alkohol

 

Uvjetno postojan
Parafinska ulja
Biljna i životinjska ulja i masti
Dizelsko gorivo
Vazelin

 

Nepostojan
Hladni bitumen i bitumenske mase sa razrjeđivačima (Resitol)
Životinjsko gnojivo
Razrjeđivači (aceton, eter, nitro, benzol)
Normal i Super benzin

 

Dimenzije ploča: 1000 x 500 mm

Tvrde EPS ploče ~20 kg/m³ 20, ~25 kg/m³, ~30 kg/m³, mogu poslužiti za ugradnju na podzide.

Fasade

Pretraga proizvoda