Ceretherm Classic Wool fasadni sustav

sustav boja odlike sustava classic wool

KARAKTERISTIKE

Ceresit Ceretherm CLASSIC WOOL• visoka paropropusnost
• postojan
• BioProtect formula s dodanom visokom pH vrijednošću - visoka otpornost na biološko zagađenje
• fleksibilan i otporan na mehanička oštećenja
• požarni razred A2 (nezapaljivo)
• zvučna izolacija (mineralna vuna)
• prirodan - lamele od eko vune i silikatna žbuka
• vrlo dobri radni parametri

Preporučene podloge: montažni zidovi od vlakneno-cementnih ploča, plino-beton i silikatna opeka
Preporučene građevine: obiteljske kuće, blokovi zgrada do 11 stanova, blokovi zgrada sa više od 11
stanova i javne zgrade (posebno škole, bolnice, kazališta)
Posebno preporučeno za: građevine koje se nalaze u blizini šume, građevine koje se nalaze na
području visoke vlage i javne građevine visokog rizika od biološkog zagađenja

SVOJSTVA FASADNOG SUSTAVA

1. Postavljanje
• Ceresit CT 180 Ljepilo ili Ceresit CT 190 ljepilo i armirajući sloj
• plastična sidra Ceresit CT 335 sa čeličnom jezgrom ili sva druga sidra u skladu s ETAG 014
• ostali materijali i njihovo nanošenje moraju biti dogovoreni s arhitektom na bazi analize podloge i kalkulacije opterećenja

 

2. Izolacijski materijal
mineralna vuna (lamela) u skladu sa EN 13162:2001
 
3. Armirani sloj
• Ceresit CT 325 staklena mrežica gustoće 145g/m² i više
• Ceresit CT 190 ljepilo i armirajući sloj
 
4. Predpremaz
Ceresit CT 15 silikatni predpremaz za silikatne žbuke; Ceresit CT 16 akrilni predpremaz za mineralne, akrilne, silikatno-silikonske i silikonske žbuke
 
5. Žbuka
preporučeno: Silikatne žbuke: Ceresit CT 72 "zaglađena", Ceresit CT 73 "zaribana";
ostalo: Silikatno-silikonske žbuke: Ceresit CT 174 "zaglađena", Ceresit CT 175 "zaribana"; Silikonske žbuke: Ceresit CT 74 "zaglađena",
Ceresit CT 75 "zaribana"; Mineralne žbuke: Ceresit CT 35 "zaribana", Ceresit CT 137 "zaglađena"
 
6. Boja
Silikatna boja: Ceresit CT 54; Silikonska boja: Ceresit CT 48; Nanosilikonska boja Ceresit CT 49 Silix XD®
 

Fasade

Pretraga proizvoda