ŠPALETNI ELEMENTI OD KAMENE VUNE ZA ETIC SUSTAVE

 

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim ili debeloslojnim žbukama. Primjenjuju se kod fasada s povećanim zahtjevima u pogledu vatrootpornosti, te kod sanacija osobito trošnih postojećih fasada.

Fasade

Pretraga proizvoda